• Co nas wyróżnia?

   •  

    • jesteśmy małą szkołą, w której uczniowie i nauczyciele znają się - dzięki temu panuje u nas miła, przyjazna atmosfera, a nauczycielom  łatwiej jest dostrzec ewentualne problemy młodzieży i im przeciwdziałać,​​​​​​
    • ofertę edukacyjną dostosowujemy do zainteresowań uczniów i potrzeb lokalnego rynku pracy,
    • uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, ale także realizują swoje pasje,
    • w naszej szkole funkcjonuje jedyna w Polsce licealna klasa rycerska, w której uczniowie -  poza sprawnościami  rycerskimi - zdobywają umiejętności cenione na rynku pracy: kreatywność, twórczą pracę w zespole, aktywność ekonomiczną czy umiejętność publicznego wypowiadania się,
    • cechuje nas wysoki poziom kształcenia w szkolnictwie zawodowym (w technikum i zasadniczej szkole zawodowej) - jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, u których - w nowoczesnych parkach maszynowych - odbywa się praktyczna nauka zawodu,
    • indywidualizacja w procesie edukacji - pomagamy najsłabszym uczniom w wyrównywaniu szans w nauczaniu, a także umożliwiamy rozwój zdolnej młodzieży

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • 58 535 35 77
   • 58 535 35 77
   • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
   • promocja@zspgniew.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych