• HARMONOGRAM

   EGZAMINU ZAWODOWEGO

   na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

    

   Sesja 1.  2024 Zima

   Termin składania deklaracji na sesję 2024 Zima

   do 15 września 2023r.

   Termin główny

   9 – 20 stycznia 2024r.

   Część pisemna

   10 – 15 stycznia 2024r.

   Część praktyczna

   model „d”

   9 stycznia 2024r.

   model „w”, „wk”, „dk”

   9 – 20 stycznia 2024r.

   Termin dodatkowy

   29 – 30 stycznia 2024r.

   Część pisemna

   29 stycznia 2024r.

   Część praktyczna

   model „d”

   30 stycznia 2024r.

   model „w”, „wk”, „dk”

   30 stycznia 2024r.

    

   Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2024 ZIMA

   27 marca 2024r.

   Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 ZIMA oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2024 ZIMA oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji

   27 marca 2024r.

   Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 ZIMA oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2024 ZIMA

   do 08 kwietnia 2024r.

    

   Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 26 kwietnia 2024 r. oraz data zamieszczana na dyplomach zawodowych dla tych absolwentów

   24 maja 2024r.

    

   Sesja 2. 2024 Lato

   Termin składania deklaracji na sesję 2024 Lato

   do 07 lutego 2024r.

   W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 4 kwietnia 2024r.

   Termin główny

   3 – 19 czerwca 2024r.

   Część pisemna

   4 – 10 czerwca 2024r.

   Część praktyczna

   model „d”

   3 czerwca 2024r.

   model „w”, „wk”, „dk”

   3 – 19 czerwca 2024r.

   Termin dodatkowy

   27 – 28 czerwca 2024r.

   Część pisemna

   27 czerwca 2024r.

   Część praktyczna

   model „d”

   28 czerwca 2024r.

   model „w”, „wk”, „dk”

   28 czerwca 2024r..

    

   Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2024 LATO

    

   30 sierpnia 2024r.

   Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 LATO oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2024 LATO oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji

    

   30 sierpnia 2024r.

   Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 LATO oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2024 LATO

    

   do 9 września 2024r.

    

    

 • Galeria zdjęć

   brak danych