• Liceum Ogólnokształcące

   • Profil językowo-przyrodniczy

     

    PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

    • język polski

    • matematyka

    • język obcy*

    • historia lub biologia lub geografia*

    * wybrany zostanie przedmiot, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę

    PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

    • język polski,
    • język angielski,
    • biologia

    PERSPEKTYWY:

    • dobrze przygotujesz się do studiów wyższych, np. prawo, psychologia biznesu, krajoznawstwo i turystyka, biotechnologia, architektura krajobrazu,
    • flologia angielska,
    • filologia stosowana
    • swoje pasje rozwiniesz na zajęciach dodatkowych
    • zajęcia z biologii odnawialnej
  • Nauka trwa 4 lata

    
 • Galeria zdjęć

   brak danych