Menu

Terminy rekrutacji

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DLA ABSOLWENTÓW  ÓSMEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

od 15 czerwca 2020 roku do 10 lipca 2020 roku do godz. 15.00

 •  składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek oraz wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej: https://tczew.edu.com.pl/kandydat, sekretariat@zspgniew.pl)
 • zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (branżowa szkoła)

 

 od 26 czerwca 2020 roku do 10 lipca 2020 roku do godz. 15.00

 •  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 od 31 lipca 2020 roku do 4 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00

 •  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • uczniowie ubiegający się o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły dołączają do wniosku zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

 

do 11 sierpnia 2020 roku 

 •  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • dla kandydatów do branżowej szkoły obowiązkowa umowa o pracę

 

12 sierpnia 2020 roku 

 •  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 od 15 czerwca 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku

 •  wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (technikum)

 od  13 sierpnia 2020 roku do 18 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00

 •  przedłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej

  19 sierpnia 2020 roku godz. 14.00

 •  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  od 19 sierpnia 2020 roku do 22 sierpnia 2020 roku

 •  postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

 UWAGA: warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia jest dostarczenie oryginału umowy o pracę w celu  przygotowania zawodowego u pracodawcy!

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
  ul. Sobieskiego 11,
  83-140 Gniew

 • 58 535 35 77

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 1299399