Menu

Terminy rekrutacji

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DLA ABSOLWENTÓW  ÓSMEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

od 13 maja 2019 roku do 18 czerwca 2019 roku

 

 • składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie), wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (branżowa szkoła)
 • uczniowie ubiegający się o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły dołączają do wniosku zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

 

do 19 czerwca 2019 roku

 

 • możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

 

od 21 czerwca 2019 roku do 25 czerwca 2019 roku

 

 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

od 13 maja 2019 roku do 4 lipca 2019 roku

 

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

5 lipca 2019 roku godz. 10.00

 

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 8 lipca 2019 roku

 

 • wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (technikum)

 

do 10 lipca 2019 roku do godz. 14.00

 

 • przedłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej

 

 

12 lipca 2019 roku godz. 12.00

 

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 od 12 lipca 2019 roku do 8 sierpnia 2019 roku

 

 • postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

 

UWAGA: warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia jest dostarczenie oryginału umowy o pracę w celu  przygotowania zawodowego u pracodawcy!

 

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 
(w przypadku wolnych miejsc)

 

od 12 lipca 2019 roku do 14 sierpnia 2019 roku

 

 • składanie wniosków o przyjęcie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 12 lipca 2019 roku do 14 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00

 

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

16 sierpnia 2019 roku godz. 10.00

 

 • podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 28 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00

 

 • przedłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,                o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i  Branżowej Szkoły I  Stopnia w Gniewie

 

29 sierpnia 2019 roku godz. 15.00

 

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

od 29 sierpnia 2019 roku do 25 września 2019 roku

 

 • postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
  ul. Sobieskiego 11,
  83-140 Gniew

  sekretariat@zspgniew.pl

 • 58 535 35 77

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 1049459