• Liceum Ogólnokształcące i Technikum

    •  

     TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
     DLA ABSOLWENTÓW  ÓSMEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
      DO LICEUM I TECHNIKUM W GNIEWIE

      

     od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

     •  składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek oraz wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej: https://tczew.edu.com.pl/kandydat, zspgniew@powiat.tczew.pl

      od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

     •  dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

     do 21 lipca 2021 roku 

     •  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

      22 lipca 2021 roku 

     •  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      do 26 lipca 2021 roku

     •  wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie (technikum)

      od  23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku do godz. 15.00

     •  przedłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej

      do 30 lipca 2021 roku  do godz. 15.00

     • uczniowie ubiegający się o przyjęcie do technikum dołączają do wniosku zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

      02 sierpnia 2021 roku  do godz. 14.00

     •  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     od 05 sierpnia 2021 roku

     •  postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • 58 535 35 77
   • 58 535 35 77
   • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
   • promocja@zspgniew.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych