Menu

Harmonogram

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do klas pierwszych w ZSP w Gniewie

w roku szkolnym 2018/2019

Rodzaj czynności

Trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum, branżowa szkoła I stopnia

Składanie wniosków

o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 maja  (poniedziałek)

do 20 czerwca (środa) do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia o  kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

od 22 czerwca (piątek) od godz. 1200

od 26 czerwca (wtorek) do godz. 1500

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 5 lipca (czwartek) do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

6 lipca (piątek) do godz. 1200

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata ośwoadczenia o wyborze tej szkoły

 

od 6 lipca (piątek) od godz. 1200

do 9 lipca (poniedziałek) godz. 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a prowadzącej kształcenie zawodowe w przypadku (technikum i branżowej szkoły I stopnia)  - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki  zawodu. 

od 6 lipca (piątek) od godz. 1200

do 11 lipca (środa) do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 12 lipca (czwartek) do godz. 1200

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
    ul. Sobieskiego 11,
    83-140 Gniew
  • 58 535 35 77

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 743860