• Propozycje klas

    dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej

    na rok szkolny 2021/2022

    Rodzaj szkoły

    Profil ogólny

     

    Przedmioty

    punktowane

     

    Liczba miejsc

    w oddziale

    Liceum Ogólnokształcące

    (przedmioty rozszerzone
    to: język polski, język angielski, biologia)

    język polski
    matematyka
    język obcy*
    historia lub  biologia lub geografia
    *

     

     

    24

    Technikum

    technik mechanik

    (specjalność - obrabiarki sterowane numerycznie CNC)

     

    język polski
    matematyka
    język obcy*
    informatyka

    18

    technik hotelarstwa

    język polski
    matematyka
    język obcy*
    geografia

    18

    Branżowa Szkoła

    I Stopnia

    oddział wielozawodowy

    język polski
    matematyka
    język obcy*
    informatyka

    36

    *wybrany zostanie przedmiot, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • 58 535 35 77
   • 58 535 35 77
   • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
   • promocja@zspgniew.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych