• Wirtualne pożegnalne klas trzecich i czwartych w ZSP Gniew

     •     24 kwietnia zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w ZSP w Gniewie miało miejsce pożegnanie klasy trzeciej liceum i czwartej technikum oraz liceum dla dorosłych. Ze względu na obecną sytuację apel nie mógł odbyć się w znanej wszystkim dotychczas formie. Pożegnalne spotkanie odbyło się więc wirtualnie, za pomocą internetowego łącza między uczniami a nauczycielami.

          Podczas uroczystości wyróżnieni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce: Łucja Kozłowska, Mikołaj Zgubieński i  Klaudia Ellert z klasy IIIa oraz Anna Jakusz-Gostomska, Izabela Grochocka i Wiktoria Gierszewska z klasy IV b, a także Marlena Balewska z klasy III e.  Najlepsze życzenia oraz gratulacje w imieniu pana Burmistrza Miasta i Gminy Gniew oraz pana Starosty Tczewskiego przekazała pani Dyrektor Wioletta Połomska.

          Atmosfera spotkania była bardzo podniosła – tęsknotę za wspólnym spotkaniem w murach, w których uczniowie spędzili ostanie  lata dało się odczuć pomimo fizycznego dystansu uczestników. Pani Dyrektor przekazała abiturientom słowa wsparcia i otuchy, zapewniając jednocześnie, że gdy tylko sytuacja na to pozwoli, zorganizowane zostanie oficjalne spotkanie, aby raz jeszcze podsumować wspólnie spędzony czas, tym razem na żywo.

         Wszystkim absolwentom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności.

                                                                                                                                                 A.F.

          

     • 20. rocznica śmierci Patrona naszej szkoły

     • 27 kwietnia 2020 roku  przypada 20 rocznica śmierci Patrona naszej szkoły ks. Henryka Mrossa. Jest on dla nas autorytetem moralnym, wzorem skromności, pracowitośći  i otwartości na drugiego człowieka.

      W poniedziałek 27 kwietnia br. w katedrze pelplińskiej o godz. 8.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji ks. Henryka Mrossa.

      Poniżej zamieszczamy prezentację przypominajacą życie i dokonania naszego patrona.

      Mross_prezentacja.pptx.pdf


    • Podziękowania dla WOLONTARUISZY
     • Podziękowania dla WOLONTARUISZY

     •      Większość z Was od samego początku pobytu w naszej szkole zaangażowała się w pracę na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, ale też pokazała, że działać można poza granicami naszej gminy, miasta, powiatu. Nie baliście się nowych wyzwań a każde czegoś Was nauczyło, dało więcej możliwości i myślę rozwinęło Wam skrzydła. Was nie trzeba było specjalnie zachęcać. Dla Was nie obce było poświęcenie swojego czasu, energii, spotkań z przyjaciółmi w myśl czegoś więcej. Wolontariusz to taki człowiek, który dla innych oddaje swoje serce i dzieli się radością, jaką ma w duszy, z tymi, którym jej brakuje.
      Wam zawsze wystarczył uśmiech tego, któremu pomogliście.  Wiem, że kierujecie  się myślą według Juliana Tuwima, że "Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe- być szczęśliwym, drugie wielkie - uszczęśliwić innych.

          Dziękuję Wam serdecznie za te lata spędzone wspólnie na zbiórkach żywności, liczeniu, pakowaniu, dzieleniu, za szybkie i skuteczne akcje zbierania karmy, środków czystości, pieluch, spacery z czworonogami w sobotę , za wspólne przygotowania i prowadzenie imprez szkolnych, za występy, za taniec, za popołudnia kiedy przygotowywaliśmy legowiska dla zwierząt ze schroniska. Nie zapomnijcie o  tym ,że ZSP to nie tylko skrót nazwy naszej szkoły, ale też motto Szkolnego Klubu Wolontariusza Zawsze Staramy się Pomagać.

                                                                                                                 J.W.

       

     • Próbna matura

     •  Osoby, które chcą się zmierzyć z zadaniami przygotowanymi przez CKE, przed godziną 9:00 pobierają arkusz ze strony szkoły (postaramy się tam zamieścić) lub ze strony OKE Gdańsk.

      (02.04.2020, godz. 9:00)

      Język polski - poziom podstawowy

      MPO-P1_1P.pdf arkusz egzaminacyjny - do pobrania

      (02.04.2020, godz. 14:00)

      Język polski - poziom rozszerzony 

      MPO-R1_1P.pdf arkusz egzaminacyjny - do pobrania

      (03.04.2020, godz.9:00)

      Matematyka - poziom podstawowy

      MMA-P1_1P.pdf arkusz egzaminacyjny do pobrania

      (03.04.2020, godz14:00)

      Matematyka - poziom rozszerzony

      MMA-R1_2P.pdf arkusz egzaminacyjny - do pobrania

       

       

       

       

       

     • Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

     •      Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

           „Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

                                                                                                                                               N,S.

       

     • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie

     • Szanowni Państwo

      Informujemy, że w związku ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeniem MEN poz. 410 z 11.03.2020  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

      Informuje, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie udzielamy informacji,  porad i konsultacji.

      Telefonicznie 58 531 10 09

      oraz e-mail: ppp.tczew@ppp.tczew.pl

       pełnimy dyżury w godzinach 8:00 – 14:00

       

      W sytuacji pilnej / kryzysowej konsultacje osobiste z psychologiem / pedagogiem możliwe są  po uprzednim umówieniu telefonicznym.

       

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
    • zspgniew@powiat.tczew.pl
    • zspgniew@powiat.tczew.pl
    • 58 535 35 77
    • 58 535 35 77
    • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
    • promocja@zspgniew.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych