• Informacja


     • Dnia 28 maja 2020 roku (czwartek) szkoła jest nieczynna. Wszelkie informacje prosimy kierować na podany numer  telefonu: 500 565 358.

     • Propozycja dla absolwentów

     • Witamy 👮‍♀👮‍♀
      Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą 😊👮‍♀

      Co oferujemy ??

      -stabilną i długoletnią pracę – uprawnienia emerytalne po odbyciu 25 lat służby;
      -możliwość awansu w stopniu i na stanowisku;
      -możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
      -możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;

      💰coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta i jego rodziny
      💰coroczny urlop wypoczynkowy płatny w wymianie 26 dni roboczych
      💰trzynasta pensja
      💰zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. CZTERNASTKA
      💰równoważnik za umundurowanie
      💰zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby
      💰płatne nadgodziny

      ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗
      brak ograniczeń wiekowych
      ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗

      Kto może zostać funkcjonariuszem Policji: 👮‍♀
      • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
      • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
      • korzystający w pełni z praw publicznych,
      • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
      • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
      • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

      👨👨👨👨👨
      Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej). wzór wpisu znajduje się w na dole w linku. 📗

      Jakie dokumenty złożyć ?✒📄✒📄✒
      • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
      w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę,
      • wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy kandydata do służby
      • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np.: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu).
      • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu).
      • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
      • oświadczenie kandydata o posiadaniu tatuażu
      • książeczka wojskowa, kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej

      Wszystkie dokumenty i wzory dokumentów na stronie: https://bit.ly/3d03Gw9

      ⏩w zakładceinformacje dla kandydatów➡dokumenty do służby

      🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
      Zapraszamy do Naszego Fanpage:
      https://www.facebook.com/zostanpomorskimpolicjantem/

       

     • Konkurs geograficzny

     • REGULAMIN KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

      „WIRTUALNY SPACER PO MUZEUM”2020r. dla uczniów ZPS Gniew

      I. CELE KONKURSU

      1. Utrwalenie wśród uczniów potrzeby obcowania z muzeum, jego historią, zbiorami i wystawami z całego świata.

      2. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży.

      3. Kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań.

      4. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej.

       

      II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE WEWNĄTRZSZKOLNYM

      1. Wizyta on-line w muzeum, poznanie eksponatów prezentowanych na wystawach, obiektów muzealnych oraz otoczenia.

      2.Wykonanie opisu maksymalnie trzech eksponatów, które zainspirowały Cię wizytą w muzeum.

      3. Do prac powinny być dołączone następujące dane: imię, nazwisko oraz klasa.

       

      III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

      1. Oceny prac dokona komisja wybrana przez organizatora:

      (Ewa Grabalska, Danuta Ostrowska, Teresa Hołownia).

      2. Laureaci  zostaną powiadomieni o wynikach konkursu tydzień po jego zakończeniu.

      3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

       

      IV. KRYTERIA OCENY PRAC

      1. Oryginalność pomysłu.

      2. Forma wykonania.

      3. Samodzielność wykonania pracy.

      4. Estetyka pracy.

       

      V. TERMINARZ  KONKURSU

      Prace należy wysłać do 31.05.2020r.  na adres: ewagrabalska84@wp.pl

       

       

       

     • Zasady zdalnego nauczania

     • Szanowni Państwo,

      zgodnie z zapowiedzią, aby ułatwić i usystematyzować pracę zdalną została przygotowana platforma Microsoft Teams, która pozwala na kontakt nauczyciela z całą klasą, rozmowy, tworzenie aktywnych notatek, zamieszczanie materiałów oraz tworzenie testów.Zaplanowane zajęcia zostaną zamieszczone w tzw. kalendarzu, który odpowiada  planowi zajęć (na Librusie). Część lekcji będzie prowadzona w formie wideorozmowy. Przewiduje się, że dany uczeń będzie miał tygodniowo około 10 lekcji. Pozwoli to na przeniesienie pracy na godziny przedpołudniowe oraz na kontakt nauczyciela i rozmowę z uczniami, co wydaje się właściwe i uzasadnione.Będę wdzięczna za wsparcie i pomoc w umożliwieniu takiej pracy zdalnej (uczniowie mogą korzystać z laptopów, tabletów i telefonów).W przypadku jakichkolwiek problemów proszę Państwa o kontakt z wychowawcą oraz pedagogiem szkoły za pośrednictwem Librusa.Zachęcam do zapoznania się z zasadami zamieszczonymi w załączniku.

                                         Życzę Państwu dużo zdrowia. Dziękuję za współpracę. 

                                                                                               Serdecznie pozdrawiam

                                                                                                     Wioletta Połomska

                                                                                                        Dyrektor Szkoły

      Zasady nauczania zdalnego od 4 maja.pdf - plik do pobrania

       

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
    • zspgniew@powiat.tczew.pl
    • zspgniew@powiat.tczew.pl
    • 58 535 35 77
    • 58 535 35 77
    • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
    • promocja@zspgniew.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych