• Uwaga konkurs, do wygrania nagroda rzeczowa i wyższa ocena z przedmiotu
     • Uwaga konkurs, do wygrania nagroda rzeczowa i wyższa ocena z przedmiotu

     • W ostatnim tygodniu nauki przed przerwą wielkanocną zapraszam uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie wiedzy z historii, ale nie tylko. Zachęcam wszystkich uczniów do zalogowania się na platformie Teams we wtorek 30 marca o godzinie 15.10.

      Pytania konkursowe nie wykraczają poza treści omawiane na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie, dlatego nie powinny nikomu sprawiać dużego kłopotu. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę rzeczową oraz wyższą o stopień ocenę roczną z historii lub wiedzy o społeczeństwie.

       Konkurs to  okazja zmierzyć się z koleżankami i kolegami innych klas.

      Wszystkie szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie szkoły lub w zakładce e-biblio.

                                                                                                                          Zapraszam

                                                                                                                     Agnieszka Frątczak

      Regulamin_konkursu(1).pdf - do pobrania

      ​​​​​​​

    • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki
     • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki

     • Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

      Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

      Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

      Podstawa prawna:

      • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
      • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
    • Najlepsi uczniowie ZSP Gniew
     • Najlepsi uczniowie ZSP Gniew

     • Uczniowie z najwyższymi średnimi oraz najwyższymi wynikami sportowymi w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 zostali wyróżnieni za swoją pracę stypendiami motywacyjnymi.

      Najlepsi w nauce:

      1.         Bielecka Faustyna kl. IIa, śr. 5,13 

      2.         Wałdowski Michał kl. Ia, śr. 4,87

      3.         Reptowska Krystyna kl. IIIb, śr. 4,87

      4.         Mentel Kinga kl.IId, śr. 4,85

      5.         Cylka Fabian kl. Ib, śr.4,80

      6.         Zielińska Jolanta kl. IIIa, śr. 4,78

      7.         Gruza Jakub kl. IIe, śr. 4,72

      8.         Ciesińska Wiktoria kl. Ib, śr. 4,71

      9.         Trykowska Weronika kl. IIc, śr. 4,63

      Najlepsi w sporcie:

      1.         Kwiatkowski Patryk kl. IIa

      2.         Stuczyński Łukasz kl. IIe

      3.         Gonsiorowska Paula kl. IIa

                                                                           N.S.

       

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
    • zspgniew@powiat.tczew.pl
    • zspgniew@powiat.tczew.pl
    • 58 535 35 77
    • 58 535 35 77
    • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
    • promocja@zspgniew.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych