• Zaproszenie
     • Zaproszenie

     • W związku z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Techniku i LO dla Dorosłych zapraszamy na mszę św. w czwartek  29 kwietnia br. o godz. 18.00 w kościele św. Mikołaja w Gniewie.

     • A może tak Wolontariat Europejski, EVS?

     • Wolontariat Europejski (ang. European Voluntary Service, EVS) to część programu Europejski Korpus Solidarności umożliwiająca wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pomocy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w już istniejących organizacjach i instytucjach non-profit[1]

      To wspaniała propozycja dla młodych ludzi. Propozycja ta łączy  w sobie zarówno pracę, jak i seminaria, kursy językowe. Pierwszeństwo ma młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji społecznej, zdrowotnej lub ekonomicznej, ale nie tylko.

      EVS  to sztandarowy program Unii Europejskiej, z dużym budżetem i całą paletą możliwości, wbrew nazwie – nie tylko w Europie. Do wyboru są najróżniejsze projekty: od ekologicznych, przez społeczne, do dotyczących kultury i sztuki.

      Aby wziąć udział w projekcie nie trzeba mieć żadnych specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania! Możesz wyjechać do większości krajów europejskich, wybranych krajów Kaukazu, Bliskiego Wchodu i Afryki Północnej i pracować społecznie na rzecz zagranicznej organizacji.

      Projekty trwają od 2 tygodni do 12 miesięcy i mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. Wolontariusze projektów trwających ponad 2 miesiące mogą także, w czasie pobytu za granicą, wziąć udział w kursie językowym online.

      Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz dostęp do wszelkiego potrzebnego transportu lokalnego. Możesz także otrzymać niewielkie kieszonkowe. Podczas pobytu za granicą wolontariusze są objęci ubezpieczeniem. W ciągu roku na EVS wyjeżdża z Polski ok. 500 osób[2].

      Wiek: 17-30

      Możliwości wolontariatu w Europie jest dużo. I będzie coraz więcej. Unijne państwa zgodnie uznają, że praca społeczna w innym kraju służy rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu Europy i zwiększeniu mobilności Europejczyków - a to jeden z priorytetów polityki młodzieżowej Unii Europejskiej.

      Zachęcam do obejrzenia wywiadu z osobą, która uczestniczyła w projekcie w Grecji.

      🔴 Wolontariat zagraniczny praktycznie - Grecja. Europejski Korpus Solidarności - Bing video

      Baza projektów Wolontariatu Europejskiego oraz organizacji wysyłających/przyjmujących wolontariuszy znajduje się na stronie: https://europa.eu/youth/volunteering_pl.

      Więcej informacji:
      http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/

      [1] Wikipedia

      [2] Wolontariat - EKS                                                                                    J.W.

    • Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia
     • Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

     • Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

      Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

      Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

      Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone (również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych) w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

      Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

      Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

      Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji i Nauki

       

     • Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

     • W związku z koniecznością dokonania wyboru szkoły ponadpodstawowej pragniemy przedstawić Wam ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie.

      Zapraszamy do jej przestudiowania. 

      Poniżej zamieszczany filmik reklamujący naszą placówkę. 

      Życzymy właściwych wyborów! 😊 

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
    • zspgniew@powiat.tczew.pl
    • zspgniew@powiat.tczew.pl
    • 58 535 35 77
    • 58 535 35 77
    • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
    • promocja@zspgniew.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych