• Spotkania z wychowawcami
     • Spotkania z wychowawcami

     • Szanowni Państwo,

      w związku ze zmianą terminu ferii zimowych Rada Pedagogiczna ustaliła termin wystawiania przewidywanych ocen semestralnych na 16 grudnia 2020r. W związku z tym zapraszam Państwa na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów na platformie Teams 21 grudnia 2020 godz. 16.00-17.00 (spotkania zostaną zaplanowane w kalendarzu). Jednocześnie informuję, że pozostałe terminy nie ulegają zmianie, tj.:

      - 26 stycznia 2021 - termin wystawiania ocen semestralnych,

      - 29 stycznia 2021 - koniec I semestru.

      Serdecznie pozdrawiam

       Wioletta Połomska 

      Dyrektor ZSP w Gniewie

       

     • Wyniki konkursu

     • Na poczatku grudnia Wojewódzki Związek Sportowy w Gdańsku ogłosił konkurs filmowy "Moja aktywność fizyczna". Obowiązkiem uczestników było nagranie krótkiego filmiku, przedstawiającego aktywność fizyczną podczas zdalnego nauczania. W konkursie wzięło udział 64 uczniów z województwa pomorskiego, w tym jedna uczennica z naszej szkoły Kinga Mentel z kl. IId, która otrzymała wyróżnienie w konkursie.

                                                                            Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • "Książka, którą warto przeczytać" - konkurs

     • Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki: "Książka, którą warto  przeczytać". 

      Zapoznaj się z regulaminem, podejmij decyzję, napisz i wygraj nagrody!   

       

      Regulamin konkursu na  recenzję ulubionej książki  "KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ" 

       Organizator konkursu: Biblioteka ZSP Gniew Uczestnicy: chętni uczniowie wszystkich klas  

      Cele konkursu: •    propagowanie idei czytania, •    promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, •    pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów, •    kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim, •    poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi, •    rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, •    promocja książek, •    rozwijanie wrażliwości na słowo pisane;  

      Termin złożenia prac u organizatora do  22.12.2020 r. 

      Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 18.01.2020 r.  

      Warunki uczestnictwa:

       •  Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów ZSP Gniew. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu  przez uczestnika.  

      •  Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki, użyj maksimum 150 - 200 słów. 

       Recenzje napisane niesamodzielnie zostaną odrzucone przez organizatora 

       Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu 

      •  Każdy uczestnik składa tylko 1 niepublikowaną i nienagradzaną nigdzie wcześniej recenzję

       • Prace powinny być napisane na komputerze (Office 365) i opisane według wzoru: w nagłówku - hasło konkursu „Książka, którą warto przeczytać", imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, a także tytuł i autor recenzowanej książki (tych informacji nie liczymy do użytych słów w recenzji)

       •  Prace konkursowe nie będą zwracane. 

      •  Recenzje należy przesłać na adres: promocja@zspgniew.pl 

      •  Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.zspgniew.pl  

      •  Laureaci konkursu otrzymają oceny z języka polskiego

      •  Prace oceniać będzie jury - nauczyciele języka polskiego: mgr Joanna Ordowska, mgr Danuta Ostrowska, mgr Joanna Komosinska

       •  Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.  

                                                                        Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

                                                                                                         nauczyciele bibliotekarze

       

     • Akcja „Razem na Święta” już po raz trzeci!

     • Wielkimi krokami nadchodzą święta i mimo, że są inne możemy sprawić, by dla naszych bliźnich nie były takie smutne, ale na swój sposób wyjątkowe. Chciałabym, żeby klasy z naszej szkoły zrobiły dla konkretnych osób prezent o konkretnej tematyce i dlatego chciałabym zgłosić szkołę do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”. Celem ww. inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

      Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny charakter. Jesteśmy jednak przekonani, że szczególnie w tym okresie wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości. Postanowiłam napisać listę osób z konkretnymi potrzebami/życzeniami. Poprosiłam MGOPS w Gniewie o współpracę i wywiady z podopiecznymi ośrodka w celu sporządzenia listy życzeń świątecznych. Wiele razy udowodniliście swoją wrażliwość i wiem, że mogę na Was liczyć. Postarajcie się zebrać klasowo pieniądze na prezent, zakupcie go i przyłączcie  do niego kartkę ze świątecznymi życzeniami od Waszej klasyJDelegacja danej klasy  dostarczy paczkę do szkoły a ja zajmę się przekazaniem ich do MGOPS w Gniewie, która przekaże je swoim potrzebującym podopiecznym. Myślę, że sprawicie wiele uśmiechów a sami poczujecie ogromną satysfakcję. Klasy proszę o zgłaszanie się do akcji!

      Oto lista życzeń:

      1) Pan Marek: środki czystości do domu

      2) Pani Janina: kapcie  roz. 36 i ciepłe rajstopy

      3) Pani Ewa: środki czystości do domu

      4) Pani Magdalena: środki czystości do domu

      5) Pan Benedykt: środki czystości do dom szampon do włosów, krem do golenia

      6) Pani Elżbietaśrodki czystości do domu

      7) Pani Anna: środki czystości do domu

                                                                                                                                J.W.

     • Wraca kształcenie praktyczne

     • Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

      Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

       

      Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

       

      Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

       

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

    • Moja aktywność fizyczna - konkurs 
     • Moja aktywność fizyczna - konkurs 

     • WSZS w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie filmowym - "Moja aktywność fizyczna". Wymyśl propozycję aktywnego spędzenia czasu wolnego, nagraj krótki filmik i wyślij go do organizatora, ogłoszenie wynikow do 15 grudnia 2020r.

      Więcej informacji na stronie: www.wszs.pomorze.pl

      1. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoje działania w nauce online nie „wiążą” tylko z komputerem, ale są również aktywni fizycznie.

       2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie krótkiego filmiku, którego długość ma trwać od 1 min do 2 minut, z aktywności fizycznej w warunkach domowych. Liczy się kreatywność ucznia, ciekawe pomysły ćwiczeń, zastosowanie niekonwencyjnego sprzętu.

      3. Przesłane filmiki mogą być w rozszerzeniu: mpg, mov, avi, mp4.

      4. Konkurs przeprowadzany jest całkowicie online, zarówno zgłoszenia, jak i nadsyłanie prac na adres mailowy konkurssportowy@gmail.com, oraz ogłoszenie wyników na stronie www.wszs.pomorze.pl.

      Zachęcam do udziału, czekają ciekawe nagrody...!

                                                                                                                              W.P.

     • Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 przyznane – kto je otrzymał?

     • Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2020/2021. Stypendium takie mogą otrzymać najzdolniejsi uczniowie szkół średnich. Jakie kryterium należy spełnić?

      Po pierwsze, przyznaje się je uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Także tym o szczególnych uzdolnieniach w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskującym w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Z pewnością to duże wyróżnienie.

      Na liście tegorocznych stypendystów Premiera znajdują się 392 osoby z województwa pomorskiego, a wśród nich 4 zdolnych uczniów z naszej szkoły.

      Stypendia Prezesa Rady Ministra otrzymali: Jolanta Zielińska 3a LO, Kinga Mentel 2d LO, Zuzanna Preil 3b TH i Jakub Gruza 2e TA. 

       Gratulujemy uczniom jak i ich nauczycielom tak wysokich wyników. Życzymy też dalszych sukcesów i wytrwałości.

       

     • UWAGA RODZICE, PRACODAWCY, UCZNIOWIE, SŁUCHACZE

     • Od poniedziałku, 9 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych.

      Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

       

      Więcej informacji :
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

                                                                                                                                                                    N.S.

       

     • Wielka akcja czytelnicza "UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ"

     • Zapraszamy do wielkiej akcji czytelniczej "Upoluj swoją książkę", która trwa od 2 do 30 listopada i daje Wam możliwość przeczytania lub wysłuchania za darmo 12 bestsellerów. Wystarczy dołączyć do akcji i zeskanować podany na plakacie kod QR i świat nowości staje przed Wami otworem.

      Szczegóły znajdziecie na  http://akcja.czytaj.pl   

       

    • Październikowa Zbiórka karmy dla zwierząt
     • Październikowa Zbiórka karmy dla zwierząt

     • W październiku Szkolny Klub Wolontariusza zaprosił społeczność uczniowską do zbiórki karmy dla zwierząt dla OTOZ Animals w Starogardzie Gdańskim. Z uwagi na sytuację i nauczanie zdalne przekazałam karmę  dla zwierząt z terenu Gminy Gniew będących pod opieką  Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Starogard Gdański. Spisaliście się na medal, karma docierała do szkoły jeszcze w ostatnim tygodniu października. Najwięcej karmy uzbierały klasy 2dLO i 1 bM. Serdecznie dziękuję w imieniu zwierząt :)

      Psy:

      Sucha karma:

      Puffi 11 x 5kg= 55kg

      Pedigree vital mini adult 2kgx4= 8kg

      Heros 2kg

      Optymalna dieta Adult 1x1,5kg

      Activ pet miękkie kółeczka 1x1,5kg

      Bobik pełnoporcjowa (wołowina, kurczak, marchew) 2x5kg

      Mr Dog(wołowina , warzywa) 1x3kg

      Pedigree przysmaki 1x123gr, 1x 88gr

      Mokra karma:

      Pedigree vital protection mokra 13x100gr

      Activ pet ( małe rasy) 4x100gr

      Puffi (kiełbasa) wołowina 1x 1kg wołowina, 1x 1g kurczak

      Winston 2x400gr

      Winston 1x1240gr

      Bobik puszki 6x1250gr

      Pedigree complete 3x400gr

      Max Natural (jeleń, wołowina zżurawiną, indyk, bataty) 4x400gr

      Aktiv pet – kawałki w sosie- 2x400gr

      Pasztet dla psa (jagnięcina+ kurczak) 1x300gr

      Koty:

      Winston 1x400gr

      Winston chrupki dla kota 1x750gr

                                                                                               J.W.

       

       

     • Zbiórka dla Olusia

     • Mamy informację dotyczącą zbiórki pieniędzy dla Olusia Lewandowskiego. Akcja uczniów, nauczycieli i rodziców #5zamiastkwaiteczka odbyła się w naszej szkole 13 października. Nauczyciele zadeklarowali, że w tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej zamiast kwiatów zbierzemy  pieniądze na leczenie dla Olka, który jest chory na rdzeniowy zanik mięśni SMA2. Jedyną nadzieją na ratunek dla chłopca jest podanie nowoczesnej terapii genowej, niestety terapia jest bardzo kosztowna. Szkolny Klub Wolontariusza przeprowadził  tego dnia zbiórkę do puszek. Zebraliśmy 1137 zł.

      Bardzo dziękuję wszystkim za Waszą  wrażliwość i empatię na potrzeby drugiego człowiekaJ To cudowne móc razem organizować takie akcje dobroczynne :)

                                                                                                                     J.W.

     • Uwaga uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia

     • W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

     • Dzień Edukacji Narodowej

     •  W dniu 13.10.2020 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Była ona inna niż wszystkie dotychczasowe.

      W związku z sytuacją epidemiczną nie odbyła się tradycyjnie w auli szkoły, niespodzianie podczas czwartej lekcji w głośnikach w klasach i na korytarzach zabrzmiała melodia, potem powitały wszystkich uczennice kl. IB, składając życzenia i podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane, na co dzień. Miło było usłyszeć wiele ciepłych słów, uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, czujność i troskę o dobro wychowanków.

      Usłyszeliśmy referat o historii powstania Komisji Edukacji Narodowej, akademię umiliły utwory muzyczne w wykonaniu uczennic z kl. Ib i ucznia z klasy Ia, którzy swoim talentem instrumentalnym i wokalnym mile nas zaskoczyli.

      Akademię pod opieką nauczycieli: Renaty Tiedtke, Beaty Gabrychowskiej, Jacka Gerigka przygotowali uczniowie z klasy Ib: Aleksandra Ogonowska, Aleksandra Korynt, Wiktoria Ciesińska, Oliwia Narloch, Natalia Mazurowska oraz z kl. Ia Michał Wałdowski.

      Na zakończenie głos zabrała Pani dyrektor Wioletta Połomska składając życzenia wszystkim pracownikom oświaty z okazji ich święta. Życzyła  powodzenia w życiu zawodowym i osobistym oraz podziękowała uczniom za przygotowanie akademi.

      Zwieńczeniem uroczystości była niespodzianka przygotowana przez uczniów kl. IId.

      Jeszcze podczas uroczystości Pani wicedyrektor Aleksandra Gerigk pogratulowała szczególnym uczniom, z Technikum: Zuzannie Prei kl. IIIb i Jakubowi Gruza kl. IIe, oraz Liceum Ogólnokształcącego Jolancie Zielińskiej kl. IIIa i Kindze Mentel kl. IId, którzy zostali wyróżnieni przez Prezesa Rady Ministrów otrzymując stypendium naukowe za rok szkolny 2019/2020. Uhonorowała także stypendium dyrektora następujących uczniów: z kl. IId Kingę Mentel, z kl. IIa Faustynę Bielecką, z kl. IIIa Jolantę Zielińską z kl. IIIb: Zuzannę Prei, Krystynę Reptowską, Agatę Kaliską, Magdalenę Chrzonowską, z kl. IVb Orinę Konicką.

      Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymały: Zuzanna Świderska z kl. IId, Aleksandra Obarska z kl. IIb, Patrycja Kaffka z kl. IIa.

                                                                 Gratulacje

       

      Zapraszamy do galerii zdjęć z nagrań.

      B.G.

       

     • Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej

     • "Wykształcenie to dobro,

      którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

                                                        Menander

      Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły,

      z okazji Święta Edukacji Narodowej dziękujemy za Waszą codzienną pracę, która wymaga ogromnego wysiłku
      i poświęcenia, a w tych szczególnie trudnych czasach dziękujemy za odwagę i narażanie własnego zdrowia,
      aby Szkoła mogła funkcjonować efektywnie, zaś uczniowie mieli zapewnioną właściwą opiekę.

      Życzymy nieustającego optymizmu, niezbywalnych pokładów siły
       i satysfakcji z wykonywanej pracy!

                                                                           Samorząd Uczniowski

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • 58 535 35 77
   • 58 535 35 77
   • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
   • promocja@zspgniew.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych