• Życzenia

     • Wszystkim uczniom i ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom ZSP Gniew życzymy słonecznych, pogodnych, bezpiecznych i roześmianych wakacji.

      Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierając sił i ”ładując baterie”, byście po wakacjach szczęśliwi, wypoczęci i pełni energii wrócili do naszej szkoły.

                                                  Do miłego zobaczenia 🙂

       

    • Zakończenie roku szkolnego w ZSP Gniew
     • Zakończenie roku szkolnego w ZSP Gniew

     • W piątek 26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną, nie miało ono tak uroczystego charakteru jak zwykle. Uczniowie poszczególnych klas połączyli się zdalnie ze swoimi wychowawcami, by podsumować mijający czas nauki oraz życzyć sobie udanych i bezpiecznych wakacji. Świadectwa promocyjne oraz nagrody za osiągnięcia w nauce i sporcie odebrali w szkole. Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2019/2020: Faustyna Bielecka Ia, Jolanta Zielińska i Krystian Genski IIa, Kinga Mentel Id, Zuzanna Prei, Krystyna Reptowska, Agata Kaliska i Magdalena Chrzonowska IIb, Orina Konicka IIIb, Jakub Dorn IIIb, Jakub Gruza Ie, Weronika Trykowska Ic i Adrianna Białkowska III c.

      Składamy serdeczne gratulacje wszystkim nagrodzonym. Życzymy dalszych sukcesów oraz chęci aktywnego angażowania się w życie szkoły i środowiska.

                                                                                                                    J.O.

       

    • Pożegnanie absolwentów
     • Pożegnanie absolwentów

     • Dwa miesiące temu rozstaliśmy się z absolwentami liceum i technikum, natomiast w piątek 26 czerwca nadszedł czas pożegnania się z abiturientami Branżowej Szkoły I Stopnia. Ze względu na sytuację epidemiczną kończący szkołę uczniowie oraz dyrekcja i nauczyciele połączyli się zdalnie na platformie edukacyjnej. Trzy lata nauki połączone z praktyką zawodową i kursami minęły bardzo szybko. Czas ten z nostalgią wspominali zarówno absolwenci, jak i ich wychowawca, pan Krzysztof Gurbowicz. Pani dyrektor Wioletta Połomska uroczyście pożegnała uczniów klasy 3c, życząc im jednocześnie odwagi i konsekwencji w realizacji marzeń oraz sukcesów osobistych i zawodowych.

                                                                                                                              J.O.

    • Zaproszenie
     • Zaproszenie

     • Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników ZSP Gniew na Mszę św. z okazji zakończenia roku szkolnego w środę 24 czerwca o godz.18.00 w kościele św. Mikołaja w Gniewie.

       

       

    • Wyróżnienie w konkursie online
     • Wyróżnienie w konkursie online

     •       

      Na przełomie maja i czerwca odbył się internetowy konkurs  ”Moja ulubiona dyscyplina sportu i wybrany idol sportowy”. Organizatorem był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, który skierował swoją ofertę do młodzieży z woj. pomorskiego.

      W konkursie wzięła udział uczennica kl.1 d Zuzanna Świderska. Praca, którą przedstawiła  w formie reportażu sportowego została  wyróżniona.  

      Gratulujemy Zuzi i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                        K.K.

       

     • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     • Liceum Ogólnokształcące

      8 czerwca 2020r.

      9 czerwca 2020r.

      12 czerwca 2020r.

       

      Technikum

      8 czerwca 2020r.

      9 czerwca 2020r.

      12 czerwca 2020r.

       

      Branżowa Szkoła
      I Stopnia

      8 czerwca 2020r.

      ---------------------------

      12 czerwca 2020r.

       

       

     • Informacja


     • Dnia 28 maja 2020 roku (czwartek) szkoła jest nieczynna. Wszelkie informacje prosimy kierować na podany numer  telefonu: 500 565 358.

     • Propozycja dla absolwentów

     • Witamy 👮‍♀👮‍♀
      Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą 😊👮‍♀

      Co oferujemy ??

      -stabilną i długoletnią pracę – uprawnienia emerytalne po odbyciu 25 lat służby;
      -możliwość awansu w stopniu i na stanowisku;
      -możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
      -możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;

      💰coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta i jego rodziny
      💰coroczny urlop wypoczynkowy płatny w wymianie 26 dni roboczych
      💰trzynasta pensja
      💰zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. CZTERNASTKA
      💰równoważnik za umundurowanie
      💰zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby
      💰płatne nadgodziny

      ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗
      brak ograniczeń wiekowych
      ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗

      Kto może zostać funkcjonariuszem Policji: 👮‍♀
      • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
      • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
      • korzystający w pełni z praw publicznych,
      • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
      • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
      • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

      👨👨👨👨👨
      Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej). wzór wpisu znajduje się w na dole w linku. 📗

      Jakie dokumenty złożyć ?✒📄✒📄✒
      • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
      w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę,
      • wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy kandydata do służby
      • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np.: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu).
      • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu).
      • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
      • oświadczenie kandydata o posiadaniu tatuażu
      • książeczka wojskowa, kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej

      Wszystkie dokumenty i wzory dokumentów na stronie: https://bit.ly/3d03Gw9

      ⏩w zakładceinformacje dla kandydatów➡dokumenty do służby

      🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
      Zapraszamy do Naszego Fanpage:
      https://www.facebook.com/zostanpomorskimpolicjantem/

       

     • Konkurs geograficzny

     • REGULAMIN KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

      „WIRTUALNY SPACER PO MUZEUM”2020r. dla uczniów ZPS Gniew

      I. CELE KONKURSU

      1. Utrwalenie wśród uczniów potrzeby obcowania z muzeum, jego historią, zbiorami i wystawami z całego świata.

      2. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży.

      3. Kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań.

      4. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej.

       

      II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE WEWNĄTRZSZKOLNYM

      1. Wizyta on-line w muzeum, poznanie eksponatów prezentowanych na wystawach, obiektów muzealnych oraz otoczenia.

      2.Wykonanie opisu maksymalnie trzech eksponatów, które zainspirowały Cię wizytą w muzeum.

      3. Do prac powinny być dołączone następujące dane: imię, nazwisko oraz klasa.

       

      III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

      1. Oceny prac dokona komisja wybrana przez organizatora:

      (Ewa Grabalska, Danuta Ostrowska, Teresa Hołownia).

      2. Laureaci  zostaną powiadomieni o wynikach konkursu tydzień po jego zakończeniu.

      3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

       

      IV. KRYTERIA OCENY PRAC

      1. Oryginalność pomysłu.

      2. Forma wykonania.

      3. Samodzielność wykonania pracy.

      4. Estetyka pracy.

       

      V. TERMINARZ  KONKURSU

      Prace należy wysłać do 31.05.2020r.  na adres: ewagrabalska84@wp.pl

       

       

       

     • Zasady zdalnego nauczania

     • Szanowni Państwo,

      zgodnie z zapowiedzią, aby ułatwić i usystematyzować pracę zdalną została przygotowana platforma Microsoft Teams, która pozwala na kontakt nauczyciela z całą klasą, rozmowy, tworzenie aktywnych notatek, zamieszczanie materiałów oraz tworzenie testów.Zaplanowane zajęcia zostaną zamieszczone w tzw. kalendarzu, który odpowiada  planowi zajęć (na Librusie). Część lekcji będzie prowadzona w formie wideorozmowy. Przewiduje się, że dany uczeń będzie miał tygodniowo około 10 lekcji. Pozwoli to na przeniesienie pracy na godziny przedpołudniowe oraz na kontakt nauczyciela i rozmowę z uczniami, co wydaje się właściwe i uzasadnione.Będę wdzięczna za wsparcie i pomoc w umożliwieniu takiej pracy zdalnej (uczniowie mogą korzystać z laptopów, tabletów i telefonów).W przypadku jakichkolwiek problemów proszę Państwa o kontakt z wychowawcą oraz pedagogiem szkoły za pośrednictwem Librusa.Zachęcam do zapoznania się z zasadami zamieszczonymi w załączniku.

                                         Życzę Państwu dużo zdrowia. Dziękuję za współpracę. 

                                                                                               Serdecznie pozdrawiam

                                                                                                     Wioletta Połomska

                                                                                                        Dyrektor Szkoły

      Zasady nauczania zdalnego od 4 maja.pdf - plik do pobrania

       

     • Wirtualne pożegnalne klas trzecich i czwartych w ZSP Gniew

     •     24 kwietnia zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w ZSP w Gniewie miało miejsce pożegnanie klasy trzeciej liceum i czwartej technikum oraz liceum dla dorosłych. Ze względu na obecną sytuację apel nie mógł odbyć się w znanej wszystkim dotychczas formie. Pożegnalne spotkanie odbyło się więc wirtualnie, za pomocą internetowego łącza między uczniami a nauczycielami.

          Podczas uroczystości wyróżnieni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce: Łucja Kozłowska, Mikołaj Zgubieński i  Klaudia Ellert z klasy IIIa oraz Anna Jakusz-Gostomska, Izabela Grochocka i Wiktoria Gierszewska z klasy IV b, a także Marlena Balewska z klasy III e.  Najlepsze życzenia oraz gratulacje w imieniu pana Burmistrza Miasta i Gminy Gniew oraz pana Starosty Tczewskiego przekazała pani Dyrektor Wioletta Połomska.

          Atmosfera spotkania była bardzo podniosła – tęsknotę za wspólnym spotkaniem w murach, w których uczniowie spędzili ostanie  lata dało się odczuć pomimo fizycznego dystansu uczestników. Pani Dyrektor przekazała abiturientom słowa wsparcia i otuchy, zapewniając jednocześnie, że gdy tylko sytuacja na to pozwoli, zorganizowane zostanie oficjalne spotkanie, aby raz jeszcze podsumować wspólnie spędzony czas, tym razem na żywo.

         Wszystkim absolwentom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności.

                                                                                                                                                 A.F.

          

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • 58 535 35 77
   • 58 535 35 77
   • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
   • promocja@zspgniew.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych