• 20. rocznica śmierci Patrona naszej szkoły

     • 27 kwietnia 2020 roku  przypada 20 rocznica śmierci Patrona naszej szkoły ks. Henryka Mrossa. Jest on dla nas autorytetem moralnym, wzorem skromności, pracowitośći  i otwartości na drugiego człowieka.

      W poniedziałek 27 kwietnia br. w katedrze pelplińskiej o godz. 8.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji ks. Henryka Mrossa.

      Poniżej zamieszczamy prezentację przypominajacą życie i dokonania naszego patrona.

      Mross_prezentacja.pptx.pdf


    • Podziękowania dla WOLONTARUISZY
     • Podziękowania dla WOLONTARUISZY

     •      Większość z Was od samego początku pobytu w naszej szkole zaangażowała się w pracę na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, ale też pokazała, że działać można poza granicami naszej gminy, miasta, powiatu. Nie baliście się nowych wyzwań a każde czegoś Was nauczyło, dało więcej możliwości i myślę rozwinęło Wam skrzydła. Was nie trzeba było specjalnie zachęcać. Dla Was nie obce było poświęcenie swojego czasu, energii, spotkań z przyjaciółmi w myśl czegoś więcej. Wolontariusz to taki człowiek, który dla innych oddaje swoje serce i dzieli się radością, jaką ma w duszy, z tymi, którym jej brakuje.
      Wam zawsze wystarczył uśmiech tego, któremu pomogliście.  Wiem, że kierujecie  się myślą według Juliana Tuwima, że "Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe- być szczęśliwym, drugie wielkie - uszczęśliwić innych.

          Dziękuję Wam serdecznie za te lata spędzone wspólnie na zbiórkach żywności, liczeniu, pakowaniu, dzieleniu, za szybkie i skuteczne akcje zbierania karmy, środków czystości, pieluch, spacery z czworonogami w sobotę , za wspólne przygotowania i prowadzenie imprez szkolnych, za występy, za taniec, za popołudnia kiedy przygotowywaliśmy legowiska dla zwierząt ze schroniska. Nie zapomnijcie o  tym ,że ZSP to nie tylko skrót nazwy naszej szkoły, ale też motto Szkolnego Klubu Wolontariusza Zawsze Staramy się Pomagać.

                                                                                                                 J.W.

       

     • Próbna matura

     •  Osoby, które chcą się zmierzyć z zadaniami przygotowanymi przez CKE, przed godziną 9:00 pobierają arkusz ze strony szkoły (postaramy się tam zamieścić) lub ze strony OKE Gdańsk.

      (02.04.2020, godz. 9:00)

      Język polski - poziom podstawowy

      MPO-P1_1P.pdf arkusz egzaminacyjny - do pobrania

      (02.04.2020, godz. 14:00)

      Język polski - poziom rozszerzony 

      MPO-R1_1P.pdf arkusz egzaminacyjny - do pobrania

      (03.04.2020, godz.9:00)

      Matematyka - poziom podstawowy

      MMA-P1_1P.pdf arkusz egzaminacyjny do pobrania

      (03.04.2020, godz14:00)

      Matematyka - poziom rozszerzony

      MMA-R1_2P.pdf arkusz egzaminacyjny - do pobrania

       

       

       

       

       

     • Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

     •      Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

           „Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

                                                                                                                                               N,S.

       

     • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie

     • Szanowni Państwo

      Informujemy, że w związku ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeniem MEN poz. 410 z 11.03.2020  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

      Informuje, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie udzielamy informacji,  porad i konsultacji.

      Telefonicznie 58 531 10 09

      oraz e-mail: ppp.tczew@ppp.tczew.pl

       pełnimy dyżury w godzinach 8:00 – 14:00

       

      W sytuacji pilnej / kryzysowej konsultacje osobiste z psychologiem / pedagogiem możliwe są  po uprzednim umówieniu telefonicznym.

       

     • Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

     •  

      W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że nauczyciele kontaktują  się z uczniami za pośrednictwem e-dziennika  w celu realizacji  zadań zdalnych. Dlatego też prosimy o systematyczne i bieżące realizowanie poleceń wskazanych przez nauczycieli.  Jednocześnie podkreślamy, że działania te są niezbędne do realizacji podstawy programowej.

                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                         Dyrekcja szkoły ZSP Gniew

       

     • UWAGA WAŻNE!

     •  

      W związku z komunikatem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w ZSP Gniew zawiesza się zajęcia od 12 do 25 marca br.

      • Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

      Więcej informacji  na stronie ministerstwa:

       https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

       

       

     • Konkurs strażacki

     • 6 marca 2020 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewie odbył się XLIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W pierwszej części uczestnicy konkursu rozwiązywali test, a w drugiej  odpowiadali ustnie na wyloswane pytania. Eliminacje przebiegały w trzech grupach wiekowych.

      Naszą szkołę reprezentowali: Natan Cejer, Filip Lesica, jednostkę straży pożarnej w Gniewie: Mikołaj Brzycki, Filip Szmit i Paweł Jabłoński. Do etapu  powiatowego zakwalifikowali się:

      I miejsce – Mikołaj Brzycki  IIIA

      II miejsce -  Filip Szmit  IIIA

      III miejsce – Paweł Jabłoński  IIA

      Zwycięzcy gminnych eliminacji otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe, które wręczył im pan Maciej Czarnecki,  burmistrz miasta i gminy Gniew.

      Uczniowie, którzy zajęli I-III miejsce w turnieju zostali zakwalifikowani do etapu powiatowego, który  w tym roku odbędzie się 30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Pelplinie. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!!!

                                                                                                                                                    J.SZ.

       

     • Dzień Otwarty

     • 10 marca 2020 r. w ZSP Gniew był Dzień Otwarty dla uczniów naszej gminy i sąsiadujących z nami.

      Przyszli absolwenci szkół podstawowych mogli ponownie poznać ofertę edukacyjną, która została im przybliżona poprzez pokazy i prezentacje w gabinetach przedmiotowych. Odwiedzili salę biologiczną, matematyczną, historyczną oraz pracownie automatyków i hotelarzy. Natomiast w szkolnej auli zaprezentowali się pracodawcy, którzy od lat współpracują z naszą szkołą. Były to firmy: Fama, Konsberg, Mikrostyk oraz Zakład Masarski Rąbała.

      Młodzież przekonała się również, jakie zainteresowania można rozwijać w ZSP Gniew. Zapoznała się między innymi z działalnością animatorów kultury średniowiecznej, wolontariatu i samorządu.

      Dużym zainteresowaniem cieszyła się nowoczesna pracownia dla automatyków, w której teoria łączona jest z praktyką.

      Na pewno nasi goście podzielą się wrażeniami z rówieśnikami, a nawet młodszym koleżeństwem.

      Dziękujemy im i opiekunom za przybycie oraz życzymy, aby dokonali słusznego wyboru szkoły.

                                                                                                          D.O.

       

     • Nowa pracownia dla "technika automatyka" już otwarta

     • 27 lutego 2020 r. w ZSP Gniew została otwarta pracownia dla zawodu technik automatyk. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: wicestarosta - Andrzej Flisik, członek zarządu powiatu tczewskiego - Bogdan Badziąg, radni powiatu tczewskiego, wiceburmistrz MiG Gniew - Joanna Kamińska, naczelnik wydziału edukacji - Małgorzata Flisik, dyrektor powiatowego urzędu pracy - Ewa Uzdowska, dyrektor Radia Głos ks. prałat Ireneusz Smagliński, proboszcz parafii Gniew ks. Zbigniew Rutkowski oraz sponsorzy: prezes firmy Mikrostyk S.A. - Bartłomiej Anusiak, członek zarządu firmy Konsberg Maritime CM sp. z.o.o Adam Plath, wiceprezes zarządu firmy Fama Sp. z.o.o - Mirosław Pastewski, prezes Banku Spółdzielczego w Gniewie - Sławomir Urban oraz pracownicy i przedstawiciele firm, nauczyciele i oczywiście młodzież naszej szkoły.

      Dyrektor ZSP Wioletta Połomska powitała zaproszonych gości oraz przedstawiła informacje dotyczące współpracy szkoły z pracodawcami trwającej od początku istnienia placówki. Omówiła też zasady dualnego kształcenia w technikum mające niewątpliwy wpływ na jakość nauczania. Ponadto podziękowała sponsorom oraz życzyła młodzieży zaangażowania w zdobywaniu umiejętności w bardzo dobrych warunkach, stworzonych przy współpracy z podmiotami gospodarczymi.

      Podczas uroczystości pan Krzysztof Gurbowicz, nauczyciel historii i języka angielskiego, przedstawił krótką historię szkoły, która w obszarze kształcenia zawodowego, zawsze związana była z lokalnymi firmami. Następnie pan Sławomir Urbaniak, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz pracownik firmy Konsberg Maritime, przedstawił zasady kształcenia uczniów w technikum i omówił współpracę szkoły z firmami w celu zapewniania uczniom możliwości realizacji zajęć praktycznych w rzeczywistym środowisku. Goście mieli też okazję zapoznać się z bardzo wysokimi wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskują uczniowie kształcący się w tym systemie.

      Podczas dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie podziękowań sponsorom: Podziękowania otrzymał także Starosta tczewski pan Mirosław Augustyn. Kolejnym etapem było przecięcie wstęgi, po którym obecni odmówili modlitwę oraz mieli możliwość zapoznania się ze stanowiskami w nowej pracowni zaprezentowanymi przez młodzież pod opieką nauczycieli zawodu.

       

     • Wyjazd hotelarzy

     • 27.02.2020 hotelarze wraz z uczącymi ich paniami nauczycielkami przedmiotów zawodowych wyjechali do Jastarni. Celem wyjazdu było zwiedzanie hotelu Zdrojowego **** i hotelu Jastarnia ***. Młodzież miała okazję poznać standardy obowiązujące w tych hotelach oraz  ich usługi fakultatywne, noclegowe i gastronomiczne. Uczniowie mieli okazję korzystać ze strefy rekreacyjnej w  hotelu Zdrojowym **** (basen, sauna sucha, parowa, tepidarium słoneczna łączka, jacuzzi). Zwiedzanie hotelu zakończone było pysznym, bufetowym obiadem w restauracji hotelowej. Z uwagi na to, że hotel usytuowany był nad samym morzem, to dodatkowym punktem wycieczki był spacer po pięknej plaży. Wyjazd był bardzo udany, planujemy już następny.

                                                                                                                                           R.T.

       

     • Spektakl „Dziady”

     •  

      W samo południe 20 lutego uczniowie klas II, III i IV zebrali się w auli, aby obejrzeć spektakl „Dziady” część III w wykonaniu teatru Forma z Białegostoku.

      Mickiewiczowskie „Dziady” to utwór z kanonu lektur szkolnych, uchodzący za trudny i niezrozumiały w odbiorze. Reżyser przedstawienia znalazł jednak sposób, aby zainteresować nim młodych ludzi. Spojrzenie na to dzieło od strony problemów, dylematów, marzeń i ambicji bohaterów, uświadomiło widzom, że współczesny młody człowiek postawiony w sytuacji Konrada oraz jego współwięźniów przeżywałby podobne rozterki i doświadczał podobnych emocji. Spektakl oparto na kilku chronologicznie ułożonych scenach, w których aktorzy opowiedzieli o tym, co w tekście wieszcza najważniejsze: miłości do ojczyzny, samotności, cierpieniu, wierze i pysze.

      Niezatarte wrażenie wywarł na publiczności monolog Konrada, zaskakiwała prostota, a zarazem pomysłowość  w budowaniu scenografii, zaciekawiały gadające głowy i płaskie lalki oraz sugestywne kostiumy. Myślę, że aktorom znakomicie udało się odsłonić przed uczniami sens dramatu Mickiewicza. Dziękujemy za emocje i czekamy na kolejne propozycje interpretacji dzieł literackich przez teatr Forma.

                                                                                                       J.K.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • 58 535 35 77
   • 58 535 35 77
   • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
   • promocja@zspgniew.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych