• Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia
     • Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

     • Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

      Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

      Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

      Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone (również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych) w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

      Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

      Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

      Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji i Nauki

       

     • Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

     • W związku z koniecznością dokonania wyboru szkoły ponadpodstawowej pragniemy przedstawić Wam ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie.

      Zapraszamy do jej przestudiowania. 

      Poniżej zamieszczany filmik reklamujący naszą placówkę. 

      Życzymy właściwych wyborów! 😊 

    • Uwaga konkurs, do wygrania nagroda rzeczowa i wyższa ocena z przedmiotu
     • Uwaga konkurs, do wygrania nagroda rzeczowa i wyższa ocena z przedmiotu

     • W ostatnim tygodniu nauki przed przerwą wielkanocną zapraszam uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie wiedzy z historii, ale nie tylko. Zachęcam wszystkich uczniów do zalogowania się na platformie Teams we wtorek 30 marca o godzinie 15.10.

      Pytania konkursowe nie wykraczają poza treści omawiane na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie, dlatego nie powinny nikomu sprawiać dużego kłopotu. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę rzeczową oraz wyższą o stopień ocenę roczną z historii lub wiedzy o społeczeństwie.

       Konkurs to  okazja zmierzyć się z koleżankami i kolegami innych klas.

      Wszystkie szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie szkoły lub w zakładce e-biblio.

                                                                                                                          Zapraszam

                                                                                                                     Agnieszka Frątczak

      Regulamin_konkursu(1).pdf - do pobrania

      ​​​​​​​

    • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki
     • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki

     • Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

      Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

      Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

      Podstawa prawna:

      • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
      • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
    • Najlepsi uczniowie ZSP Gniew
     • Najlepsi uczniowie ZSP Gniew

     • Uczniowie z najwyższymi średnimi oraz najwyższymi wynikami sportowymi w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 zostali wyróżnieni za swoją pracę stypendiami motywacyjnymi.

      Najlepsi w nauce:

      1.         Bielecka Faustyna kl. IIa, śr. 5,13 

      2.         Wałdowski Michał kl. Ia, śr. 4,87

      3.         Reptowska Krystyna kl. IIIb, śr. 4,87

      4.         Mentel Kinga kl.IId, śr. 4,85

      5.         Cylka Fabian kl. Ib, śr.4,80

      6.         Zielińska Jolanta kl. IIIa, śr. 4,78

      7.         Gruza Jakub kl. IIe, śr. 4,72

      8.         Ciesińska Wiktoria kl. Ib, śr. 4,71

      9.         Trykowska Weronika kl. IIc, śr. 4,63

      Najlepsi w sporcie:

      1.         Kwiatkowski Patryk kl. IIa

      2.         Stuczyński Łukasz kl. IIe

      3.         Gonsiorowska Paula kl. IIa

                                                                           N.S.

       

     • Uwaga maturzyści! Dokumenty do pobrania!!!

     • W związku z wprowadzonymi przez MEN zmianami dotyczącymi zasad organizacji  egzaminu maturalnego w 2021 roku, proszę o ponowne wypełnienie i dostarczenie do szkoły  nowych deklaracji maturalnych, w terminie do  7 lutego 2021r.

      Na egzaminie maturalnym w 2021r.  nie ma obowiązku przystępowania do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a  także  do egzaminów ustnych. Osoby, które  w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, np. z powodu zasad rekrutacji na zagraniczne wyższe uczenie, składają stosowną informację do dyrektora szkoły do 7 lutego 2021r.

      W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

      deklaracja maturalna pdf - do pobrania

      potwierdzenie zamiaru przystapienia do czesci ustnej egzaminu maturalnego.pdf - do pobrania


       

     • Podsumowanie akcji Razem na Święta

     • Dzięki Waszemu wsparciu w ramach akcji Razem na Święta wsparcie otrzymały osoby borykające się z trudną sytuacją finansową oraz osoby samotne, niepełnosprawne, starsze, chore czy bezrobotne.

      Zważając na ich potrzeby osoby te otrzymały dary od Was Kochani. Wasze wsparcie rzeczowe poprawi ich warunki bytowe oraz ułatwi codzienne funkcjonowanie, Dzięki Wam wiele z tych osób mogło spędzić spokojnie święta zapominając na chwilę o trudnościach losu. Wspaniała akcja z cudownie wrażliwymi ludźmi.  Dziękuję

                                                                                                    Opiekun SKW

                                                                                                Justyna Waśniewska

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • zspgniew@powiat.tczew.pl
   • 58 535 35 77
   • 58 535 35 77
   • ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew
   • promocja@zspgniew.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych