Menu

 • Konkurs geograficzny

  REGULAMIN KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

  „WIRTUALNY SPACER PO MUZEUM”2020r. dla uczniów ZPS Gniew

  I. CELE KONKURSU

  1. Utrwalenie wśród uczniów potrzeby obcowania z muzeum, jego historią, zbiorami i wystawami z całego świata.

  2. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży.

  3. Kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań.

  4. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej.

   

  II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE WEWNĄTRZSZKOLNYM

  1. Wizyta on-line w muzeum, poznanie eksponatów prezentowanych na wystawach, obiektów muzealnych oraz otoczenia.

  2.Wykonanie opisu maksymalnie trzech eksponatów, które zainspirowały Cię wizytą w muzeum.

  3. Do prac powinny być dołączone następujące dane: imię, nazwisko oraz klasa.

   

  III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

  1. Oceny prac dokona komisja wybrana przez organizatora:

  (Ewa Grabalska, Danuta Ostrowska, Teresa Hołownia).

  2. Laureaci  zostaną powiadomieni o wynikach konkursu tydzień po jego zakończeniu.

  3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

   

  IV. KRYTERIA OCENY PRAC

  1. Oryginalność pomysłu.

  2. Forma wykonania.

  3. Samodzielność wykonania pracy.

  4. Estetyka pracy.

   

  V. TERMINARZ  KONKURSU

  Prace należy wysłać do 31.05.2020r.  na adres: ewagrabalska84@wp.pl

   

   

   

 • Zasady zdalnego nauczania

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z zapowiedzią, aby ułatwić i usystematyzować pracę zdalną została przygotowana platforma Microsoft Teams, która pozwala na kontakt nauczyciela z całą klasą, rozmowy, tworzenie aktywnych notatek, zamieszczanie materiałów oraz tworzenie testów.Zaplanowane zajęcia zostaną zamieszczone w tzw. kalendarzu, który odpowiada  planowi zajęć (na Librusie). Część lekcji będzie prowadzona w formie wideorozmowy. Przewiduje się, że dany uczeń będzie miał tygodniowo około 10 lekcji. Pozwoli to na przeniesienie pracy na godziny przedpołudniowe oraz na kontakt nauczyciela i rozmowę z uczniami, co wydaje się właściwe i uzasadnione.Będę wdzięczna za wsparcie i pomoc w umożliwieniu takiej pracy zdalnej (uczniowie mogą korzystać z laptopów, tabletów i telefonów).W przypadku jakichkolwiek problemów proszę Państwa o kontakt z wychowawcą oraz pedagogiem szkoły za pośrednictwem Librusa.Zachęcam do zapoznania się z zasadami zamieszczonymi w załączniku.

                                     Życzę Państwu dużo zdrowia. Dziękuję za współpracę. 

                                                                                           Serdecznie pozdrawiam

                                                                                                 Wioletta Połomska

                                                                                                    Dyrektor Szkoły

  Zasady nauczania zdalnego od 4 maja.pdf - plik do pobrania

   

 • Wirtualne pożegnalne klas trzecich i czwartych w ZSP Gniew

      24 kwietnia zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w ZSP w Gniewie miało miejsce pożegnanie klasy trzeciej liceum i czwartej technikum oraz liceum dla dorosłych. Ze względu na obecną sytuację apel nie mógł odbyć się w znanej wszystkim dotychczas formie. Pożegnalne spotkanie odbyło się więc wirtualnie, za pomocą internetowego łącza między uczniami a nauczycielami.

      Podczas uroczystości wyróżnieni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce: Łucja Kozłowska, Mikołaj Zgubieński i  Klaudia Ellert z klasy IIIa oraz Anna Jakusz-Gostomska, Izabela Grochocka i Wiktoria Gierszewska z klasy IV b, a także Marlena Balewska z klasy III e.  Najlepsze życzenia oraz gratulacje w imieniu pana Burmistrza Miasta i Gminy Gniew oraz pana Starosty Tczewskiego przekazała pani Dyrektor Wioletta Połomska.

      Atmosfera spotkania była bardzo podniosła – tęsknotę za wspólnym spotkaniem w murach, w których uczniowie spędzili ostanie  lata dało się odczuć pomimo fizycznego dystansu uczestników. Pani Dyrektor przekazała abiturientom słowa wsparcia i otuchy, zapewniając jednocześnie, że gdy tylko sytuacja na to pozwoli, zorganizowane zostanie oficjalne spotkanie, aby raz jeszcze podsumować wspólnie spędzony czas, tym razem na żywo.

     Wszystkim absolwentom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności.

                                                                                                                                             A.F.

      

 • 20. rocznica śmierci Patrona naszej szkoły

  27 kwietnia 2020 roku  przypada 20 rocznica śmierci Patrona naszej szkoły ks. Henryka Mrossa. Jest on dla nas autorytetem moralnym, wzorem skromności, pracowitośći  i otwartości na drugiego człowieka.

  W poniedziałek 27 kwietnia br. w katedrze pelplińskiej o godz. 8.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji ks. Henryka Mrossa.

  Poniżej zamieszczamy prezentację przypominajacą życie i dokonania naszego patrona.

  Mross_prezentacja.pptx.pdf


 • Podziękowania dla WOLONTARUISZY

  Podziękowania dla WOLONTARUISZY

       Większość z Was od samego początku pobytu w naszej szkole zaangażowała się w pracę na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, ale też pokazała, że działać można poza granicami naszej gminy, miasta, powiatu. Nie baliście się nowych wyzwań a każde czegoś Was nauczyło, dało więcej możliwości i myślę rozwinęło Wam skrzydła. Was nie trzeba było specjalnie zachęcać. Dla Was nie obce było poświęcenie swojego czasu, energii, spotkań z przyjaciółmi w myśl czegoś więcej. Wolontariusz to taki człowiek, który dla innych oddaje swoje serce i dzieli się radością, jaką ma w duszy, z tymi, którym jej brakuje.
  Wam zawsze wystarczył uśmiech tego, któremu pomogliście.  Wiem, że kierujecie  się myślą według Juliana Tuwima, że "Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe- być szczęśliwym, drugie wielkie - uszczęśliwić innych.

      Dziękuję Wam serdecznie za te lata spędzone wspólnie na zbiórkach żywności, liczeniu, pakowaniu, dzieleniu, za szybkie i skuteczne akcje zbierania karmy, środków czystości, pieluch, spacery z czworonogami w sobotę , za wspólne przygotowania i prowadzenie imprez szkolnych, za występy, za taniec, za popołudnia kiedy przygotowywaliśmy legowiska dla zwierząt ze schroniska. Nie zapomnijcie o  tym ,że ZSP to nie tylko skrót nazwy naszej szkoły, ale też motto Szkolnego Klubu Wolontariusza Zawsze Staramy się Pomagać.

                                                                                                             J.W.

   

 • Życzenia świąteczne

 • Próbna matura (06.04.2020, godz: 9:00)

  Język angielski - poziom podstawowy

  MJA-P1_1P-202p.pdf - do pobrania

    MJ-PA1(1).pdf - karta odpowiedzi

  MJA-P1-202p.mp3 - plik dzwiękowy - do pobrania

  Język  niemiecki - poziom podstawowy

  MJN-P1_1P.pdf - do pobrania

  MJ-PA1_(1).pdf - karta odpowiedzi

  MJN-P1-202p.mp3 - plik dzwiękowy - do pobrania

  Język rosyjski - poziom podstawowy

  MJR-P1_1P.pdf - do pobrania

  MJ-PA1_(1).pdf -  karta odpowiedzi

  MJR-P1-202p.mp3 - plik dzwiękowy - do pobrania

   

   

   

 • Próbna matura

   Osoby, które chcą się zmierzyć z zadaniami przygotowanymi przez CKE, przed godziną 9:00 pobierają arkusz ze strony szkoły (postaramy się tam zamieścić) lub ze strony OKE Gdańsk.

  (02.04.2020, godz. 9:00)

  Język polski - poziom podstawowy

  MPO-P1_1P.pdf arkusz egzaminacyjny - do pobrania

  (02.04.2020, godz. 14:00)

  Język polski - poziom rozszerzony 

  MPO-R1_1P.pdf arkusz egzaminacyjny - do pobrania

  (03.04.2020, godz.9:00)

  Matematyka - poziom podstawowy

  MMA-P1_1P.pdf arkusz egzaminacyjny do pobrania

  (03.04.2020, godz14:00)

  Matematyka - poziom rozszerzony

  MMA-R1_2P.pdf arkusz egzaminacyjny - do pobrania

   

   

   

   

   

 • Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

       Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

       „Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

                                                                                                                                           N,S.

   

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że w związku ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeniem MEN poz. 410 z 11.03.2020  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   

  Informuje, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie udzielamy informacji,  porad i konsultacji.

  Telefonicznie 58 531 10 09

  oraz e-mail: ppp.tczew@ppp.tczew.pl

   pełnimy dyżury w godzinach 8:00 – 14:00

   

  W sytuacji pilnej / kryzysowej konsultacje osobiste z psychologiem / pedagogiem możliwe są  po uprzednim umówieniu telefonicznym.

   

 • Komunikat dla pracodawców, rodziców i uczniów

  Komunikat dla pracodawców, rodziców i uczniów

  Szanowni Państwo,

  prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania zdalnego kształcenia.

  Linki:

  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000492

  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493

   

 • Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

   

  W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że nauczyciele kontaktują  się z uczniami za pośrednictwem e-dziennika  w celu realizacji  zadań zdalnych. Dlatego też prosimy o systematyczne i bieżące realizowanie poleceń wskazanych przez nauczycieli.  Jednocześnie podkreślamy, że działania te są niezbędne do realizacji podstawy programowej.

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                     Dyrekcja szkoły ZSP Gniew

   

 • Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

  W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

  Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

  https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych

   

 • UWAGA! NUMERY ALARMOWE PSSE TCZEW

   UWAGA! NUMERY ALARMOWE PSSE TCZEW

  Kliknij na link:         

  nr alarmowe PSSE Tczew.pdf

 • Informacja KO w Gdańsku dla pracodawców

  Informacja KO w Gdańsku dla pracodawców

   

  Komunikat dotyczący młodocianych pracowników realizujących naukę zawodu u pracodawcy:

   

  Kliknij na link

  https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-dotyczacy-mlodocianych-pracownikow-realizujacych-nauke-zawodu-u-pracodawcy/

 • UWAGA WAŻNE!

   

  W związku z komunikatem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w ZSP Gniew zawiesza się zajęcia od 12 do 25 marca br.

  • Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

  Więcej informacji  na stronie ministerstwa:

   https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

   

   

 • Konkurs strażacki

  6 marca 2020 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewie odbył się XLIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W pierwszej części uczestnicy konkursu rozwiązywali test, a w drugiej  odpowiadali ustnie na wyloswane pytania. Eliminacje przebiegały w trzech grupach wiekowych.

  Naszą szkołę reprezentowali: Natan Cejer, Filip Lesica, jednostkę straży pożarnej w Gniewie: Mikołaj Brzycki, Filip Szmit i Paweł Jabłoński. Do etapu  powiatowego zakwalifikowali się:

  I miejsce – Mikołaj Brzycki  IIIA

  II miejsce -  Filip Szmit  IIIA

  III miejsce – Paweł Jabłoński  IIA

  Zwycięzcy gminnych eliminacji otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe, które wręczył im pan Maciej Czarnecki,  burmistrz miasta i gminy Gniew.

  Uczniowie, którzy zajęli I-III miejsce w turnieju zostali zakwalifikowani do etapu powiatowego, który  w tym roku odbędzie się 30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Pelplinie. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!!!

                                                                                                                                                J.SZ.

   

 • Dzień Otwarty

  10 marca 2020 r. w ZSP Gniew był Dzień Otwarty dla uczniów naszej gminy i sąsiadujących z nami.

  Przyszli absolwenci szkół podstawowych mogli ponownie poznać ofertę edukacyjną, która została im przybliżona poprzez pokazy i prezentacje w gabinetach przedmiotowych. Odwiedzili salę biologiczną, matematyczną, historyczną oraz pracownie automatyków i hotelarzy. Natomiast w szkolnej auli zaprezentowali się pracodawcy, którzy od lat współpracują z naszą szkołą. Były to firmy: Fama, Konsberg, Mikrostyk oraz Zakład Masarski Rąbała.

  Młodzież przekonała się również, jakie zainteresowania można rozwijać w ZSP Gniew. Zapoznała się między innymi z działalnością animatorów kultury średniowiecznej, wolontariatu i samorządu.

  Dużym zainteresowaniem cieszyła się nowoczesna pracownia dla automatyków, w której teoria łączona jest z praktyką.

  Na pewno nasi goście podzielą się wrażeniami z rówieśnikami, a nawet młodszym koleżeństwem.

  Dziękujemy im i opiekunom za przybycie oraz życzymy, aby dokonali słusznego wyboru szkoły.

                                                                                                      D.O.

   

 • Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY

 • Koronawirus - zasady bezpieczeństwa

  W zwiazku z pojawieniem się w Polsce przypadków zachorowań na koronawirusa poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusowym:

  https://www.gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

  800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
  ul. Sobieskiego 11,
  83-140 Gniew

  sekretariat@zspgniew.pl

 • 58 535 35 77

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 1183857